Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Rahn

Jenis-Jenis Rahn

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah RAHN. Rahn yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu: 1. Rahn ‘Iqar/Rasmi (rahn Takmini/Rahn Tasjily) Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan…